Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ bán hàng

 

MR VIỆT:

0985762110
0913366238

 

Từ khóa Hot :porer2, h100, hd65, hd72, hd120, hd210, county, hyundai porer2...Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: Mr-VIỆT
0985762110
0913366238
 

Bảng giá

BẢNG GIÁ XE DU LỊCH 2015

STT

TÊN XE

GIÁ BÁN

Xe du lịch phổ thông

1

Grand i10 1.0MT/BASE

353,000,000

2

Grand i10 1.0MT

380,000,000

3

Grand i10 1.0AT

415,000,000

4

Grand i10 1.2 AT

457,000,000

5

Grand i10 1.2 MT Sedan/Base

399,000,000

6

PB - i20 1.4 A/T   New

548,000,000

7

RB - Accent  5 cửa 1.4 A/T 2015

569,000,000

8

RB - Accent 1.4 M/T 2015

550,000,000

9

RB - Accent 1.4 A/T Blue 2015

599,000,000

10

HD - Avante CKD 1.6 M/T

532,000,000

11

HD - Avante CKD 1.6 A/T

575,000,000

12

MD - Elantra 1.8 A/T - New

769,000,000

13

MD - Elantra 1.6 A/T - New

709,000,000

14

MD - Elantra 1.6 M/T - New

649,000,000

Xe Du lịch cao cấp

15

YF - Sonata 2.0 A/T 2015

999,000,000

Xe SUV, xe Thương mại

16

LM - Tucson 2.0 A/T 2WD

925,000,000

17

DM - CKD Santa Fe  2.4 A/T 2WD (máy xăng) New

1,130,000,000

18

DM - CKD Santa Fe  2.2 A/T 2WD (máy dầu) New

1,180,000,000

19

DM - CKD Santa Fe  2.4 A/T 4WD (đặc biệt - G) 

1,250,000,000

20

DM - CKD Santa Fe  2.2 A/T 2WD (đặc biệt - D)

1,300,000,000

21

TQ - Starex  2.4 M/T 6 chỗ (máy xăng)

770,000,000

22

TQ - Starex  2.5 M/T 6 chỗ (máy dầu)

800,000,000

23

TQ - Starex 2.4 M/T 9 chỗ (máy xăng)

860,000,000

24

TQ - Starex 2.5 M/T 9 chỗ (máy dầu)

909,000,000

25

TQ - Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng)

655,000,000

26

TQ - Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu)

680,000,000

BẢNG GIÁ XE THƯƠNG MẠI 2015

27

H-100

410,000,000

28

H-100 Đông lạnh

545,000,000

29

Xe HD65 Lắp ráp (lốp caosumina)_ 2014

600,000,000

30

Xe HD65 nhập khẩu (lốp caosumina)_ 2013

665,000,000

31

Xe HD72 Lắp ráp (lốp caosumina)_ 2014

630,000,000

32

Xe HD72 nhập khẩu (lốp Kumho)_ 2014 Máy 130

700,000,000

33

Xe HD72 nhập khẩu (lốp Kumho)_ 2014 Máy 120

685,000,000

34

Xe HD78 nhập khẩu 

740,000,000

35

Xe HD72 nhập khẩu  - Đông lạnh

950,000,000

36

County Đô Thành ghế 2-2 - sản xuất 2015

1,160,000,000

37

County Đô Thành ghế 3-1 sản xuất 2015

1,175,000,000

38

County Đồng Vàng ghế 3-1

1,240,000,000

39

County Đồng Vàng ghế 2-2

1,235,000,000

Không có sản phẩm nào được chọn

Loading...